6. Ve svatém křtu jsme obdrželi zdarma Boží milost, když ji přikrýváme vášněmi, můžeme ji opět očistit plněním přikázání

V Božím lůně, tj. ve svátosti křtu, přijímáme zdarma a plně dokonalou Boží milost. Jestliže ji potom nějakým způsobem skrze špatné používání pomíjivých věcí nebo zapomnětlivost v životních skutcích přikryjeme mlhou vášní, je pak možné i skrze pokání a plnění Božích přikázání opět získat její nadpřirozený jas a vidět její nejzřetelnější projevení. Její projevení se odkrývá podle množství horlivosti každého ve věrnosti víře, ale především skrze pomoc a milost Pána Ježíše Krista. Svatý Marek o tom říká: „Kristus jako dokonalý Bůh daroval těm, kdo jsou pokřtěni, dokonalou milost svatého Ducha, která od nás nepotřebuje žádného přimalovávání, ale pouze se v nás odpovídajícím způsobem odkrývá a zjevuje vzhledem k plnění přikázání a množství víry, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.[1] Proto, i když Bohu přineseme něco po tom, co jsme se v Něm znovuzrodili, i to již bylo Jím a skrze Něho v nás ukryté.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Ef 4.13