21. I svatý Jan Zlatoústý učí modlitbě uvnitř srdce slovy: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou“

I veliký Jan Zlatoústý říká: „Prosím vás, bratři, nikdy nenarušujte a nepřehlížejte pravidla této modlitby.“ A o něco dále: „Mnich musí, ať jí, pije, sedí, slouží, je na cestě nebo dělá něco jiného, neustále volat: »Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou!«, aby jméno Pána Ježíše, když sestoupí do hlubin srdce, přemohlo hada, který se tam usídlil, a zachránilo a oživilo duši. Neustále tedy přebývej se jménem Pána Ježíše, aby srdce pohltilo Pána a Pán srdce, aby byli jedno.“ „Nevzdalujte svá srdce od Boha, ale přebývejte s ním a svá srdce ochraňujte pamatováním na našeho Pána Ježíše Krista, dokud se v jejich nitru nezakoření jméno Páně a ony nebudou již přemýšlet o ničem jiném, než aby byl ve vás oslaven Kristus.“

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola