39. O množství poklon během dne a noci

Co se týká množství poklon, víme, že číslo 300 nám bylo určeno svatými otci. To jsme povinni konat pět dní v týdnu. Ale po všechny soboty a neděle a též i v jiné, obyčejem určené z nějakých tajemných a skrytých příčin, dny týdne nám bylo přikázáno se jich zdržovat. Někteří však konají více poklon, než bylo řečeno a jiní méně. Každý tak koná podle svých sil a rozhodnutí. I ty je konej podle svých sil. Je však vskutku blažený ten, kdo sám sebe nutí k tomu, co je dle Boží vůle. Proto je blažený i v tomto. Vždyť až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují.[1]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Mt 11.12