48. O pozorné a střízlivé modlitbě srdce a jejím konání

Modlitba s pozorností a střízlivostí uvnitř srdce, bez jiných myšlenek a představ, konaná slovy: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží“ vede duchovně a tiše mysl přímo k Pánu Ježíši Kristu, který jí byl vzýván. Slova: „Smiluj se nade mnou“ navracejí opět modlícího se k němu samému. Vždyť on se přece ještě pořád musí modlit za sebe. Když však zkušeností dosáhne dokonalé lásky, tehdy se cele zaměří na jediného Pána Ježíše Krista, když o tom druhém (tj. o smilování) dosáhl již zjevení. (Proto kdosi říká, že tento člověk se modlí pouze slovy: „Pane Ježíši Kriste“ za silného působení lásky srdce.)

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola