63. O pravém a lživém osvícení, tj. o světle Božím a světlu zlém, nepřátelském

V některých ze svých spisů naši slavní otcové ukazují příznaky pravého a klamného osvícení. To učinil i blažený Pavel Latrský, když svému žáku, který se ho na to ptal, odpověděl: „Světlo nepřátelské moci je ohnivě rudé, jde z něj dým a podobá se našemu ohni. Když ho uvidí duše, která spoutala vášně a očistila se od nich, oškliví se jí a hnusí. Světlo Ducha je příjemné, naplňuje radostí a je čisté. Kdo se mu přibližuje, je posvěcen světlem. Toto světlo plní radostí a tichostí duši, činí ji mírnou a plní láskou k lidem.“ Stejně mluví i jiní.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola