83. O tom, že mlčící má být horlivý ve všem, co bylo řečeno, ale především má být tichý a pokorný a vždy se má snažit vzývat uvnitř srdce Pána Ježíše Krista

Z tohoto důvodu se pečlivě snaž plnit řečené, ale zvláště to, abys byl tichý a pokorný a s čistým svědomím vzýval v hloubi srdce, tak jak jsme řekli, Pána Ježíše Krista. Vždyť takto půjdeš vpřed a tvá duše bude spočívat v Boží milosti. Svatý Jan Klimak říká: „Nikdo z těch, kdo podléhají podrážděnosti a povyšování, neupřímnosti a vzpomínají na zlé, ať se nikdy neodváží pohlédnout co jen na stín mlčení, aby nepadl do fanatismu. Kdo je však čistý od těchto vášní, ten nakonec pozná sám, co je užitečné. Ale přesto si myslím, že to pouze sám nepozná.“[1] A nejen v milosti bude spočívat tvá duše, ale tvá duše se uklidní ode všeho, co ji dříve rmoutilo a tížilo – od démonů a vášní. Vždyť i když na ni budou opět dorážet, bude to bez následků. Duše už nepřechází na jejich stranu a netouží po slastech, které z nich pocházejí.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Slovo 27.36