94. Jak je třeba poslouchat a přijímat duchovní slova otců

Ale musíš pochopit, že ze všeho nejvíce máš nábožně a odpovídajícím způsobem přijímat a poslouchat božské a duchovní přikázání otců. Vždyť svatý Makarius říká: „Duchovní předměty jsou nedosažitelné pro ty, kdo je nevyzkoušeli. Svaté a zbožné duši přichází na pomoc k jejich pochopení přijetí svatého Ducha. Tehdy bývají tomu, kdo je přijal zkušeností, zjeveny nebeské poklady Ducha, ale ten, kdo se neposvětil, o tom nemůže ani dokonale přemýšlet. Proto zbožně poslouchej slova otců, dokud se ve víře nedostaneš tam, kde dosáhneš téhož. Tehdy poznáš přímou zkušeností duchovních očí, jakých dober a tajemství mohou být duše křesťanů účastné již zde.“

Když budeš v takovém rozpoložení, brzy získáš nesmírný užitek z toho, co je psáno, i z toho, co máš slyšet. A když se sjednotíš s naukou a konáním poznaného, budeš z toho mít prospěch tak, že budeš schopen učit a napomínat jiné v tom, co jsi sám získal zkušeností a co je pro mnohé nedostupné. Kéž toho dosáhneš skrze všemocnou ruku Pána Ježíše Krista, kterou nad tebou drží. Amen.

Ale protože přesycení slovem škodí sluchu právě tak jako přesycení pokrmem tělu a mírnost ve všem je ze všeho nejlepší, je vhodné, abychom se vyvarovali nadbytečného a objali mírnost. Proto ještě trochu vyložíme náš předmět, učiníme krátké shrnutí a tím svou řeč již zakončíme.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola