97. O tom, že mlčení je vskutku pravý, jistý a otci doporučený obraz života a je ihned za poslušností, která je svatými nazvána skrytým životem v Kristu

Tato cesta, tento duchovní život v Bohu a posvěcené dílo pravých křesťanů je nefalšovaný, pravdivý, jistý a skrytý život v Kristu. Jej ustanovil a ukázal k němu cestu sám Bohočlověk, Ježíš Kristu. Touto cestou šli svatí apoštolové a za nimi následovali další, kteří byli po nich. Za nimi následovali naši svatí učitelé, kteří od samého počátku až do dnešního dne svítí světu jako lampy světlem svých životodárných slov a podivuhodných skutků. A oni předávali jedni druhým dále toto dobré sémě, tento posvěcený klas, svatý počátek, tuto milost a božskou moc, tuto drahocennou perlu a božské dědictví otců, tento poklad skrytý na poli, toto zasnoubení Duchu, tuto živou pramenitou vodu, tento oheň božství, tuto podivuhodnou sůl, tento dar, tuto pečeť a světlo, až dospělo k těm, kteří žijí v naší době. A toto bude jako dědictví předáváno stejným způsobem z pokolení do pokolení až do samého druhého Kristova příchodu. Vždyť je pravdivý ten, který slíbil: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Amen.[1]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Mt 28.20