index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Překážky vzestupu

Duše se k vzestupu musí neustále pobízet ostruhami modlitby. A to činí právě tehdy, když se zavře v cele sebepoznání a spojí se bratrskou a synovskou láskou se Mnou. Jestliže se duše nebude řídit vytyčenými pravidly, uvízne navždy ve vlažnosti a nedokonalosti. Dokáže totiž milovat právě tou měrou, jakou zakouší prospěch a potěšení ze Mne nebo z bližních.

předchozí | obsah | další