index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Třetí léčka

Často podléhají i další léčce zlého ducha, protože ten se dokáže proměnit v nádherné vidění. Když totiž ďábel vidí, že duše je ochotna k usebrání a touze, ihned se přitočí. Když duše lační jen po útěše a po duchovních viděních - ale do nich svou touhu vkládat nemá, jenom do ctností: naopak si má myslet, že si tyto útěchy nezaslouží, a má v nich přijímat Mou Lásku -, promění se ďábel před onou duší rozmanitými způsoby do nádherné podoby. Někdy si vezme podobu anděla, jindy vzhled Mé Pravdy a jindy zase podobu Mých světců. Dělá to proto, aby duši chytil na návnadu duchovního potěšení, které pocítila při příjemných duchovních viděních. Když se tedy tato duše nepozvedne v pravé pokoře a veškerou útěchou neopovrhne, chytí se ihned do léčky nastražené rukama zlého ducha. Když však pokorně opovrhne útěchou a místo toho, aby se přimkla k daru, se přivine láskyplně k lásce ke Mně, svému Dárci, zlý duch ji nedokáže snést, protože mu pýcha brání setrvat s pokornou duší.

předchozí | obsah | další