P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   _________________________________________________ epilog _________
                                               


EPILOG


   Stránky tady končí. Nekončí ale ani hledání, ani nalézání Boha.
   Proběhli jsme a zahlédli některé z bezpočtu zářících Božích stop, rozesetých v současnosti po světě (a to ještě, kdybychom hledali v celých dějinách křesťanství a jako cíl si vytkli úplný výčet!). Dívali jsme se očima věřících i nevěřících, katolíků i ateistů, osahávali jsme fyzické stopy v eucharistických zázracích i v relikviích ukřižování, prohrabávali se různými protokoly, zprávami a svědectvími, prohlíželi stovky fotografií. Stopovali jsme pravdivost výpovědí vizionářů, sahali svými prsty do ran stigmatizovaných a vyjímali je zkrvavené, sledovali jsme, jak se nositelé Božích poselství Boží mocí vznášejí nebo září, nám na svědectví. Podrobovali jsme analýzám úplně vše. Věnovali jsme se signálům zvlášť pro katolíky v různých symbolech, činnostech a památkách, a to zejména u nás v České republice. Prošli jsme se po celé Zemi, a stopy byly všude. A přece - přesvědčilo nás to o existenci Boží natolik, že by nás to přivedlo ke změně života a k následování Krista?
   Někdo řekne: "Fakt, bylo do docela zajímavé, spousta věcí, o kterých jsem předtím neslyšel a neměl o nich vůbec tušení. Proč se o nich v médiích nemluví?" A informace uloží do sekce "zajímavosti (nepraktické)".
   A někdo jiný řekne: "Ono se dá napsat a nafotit ledacos. To by chtělo se tím víc zabývat a hlavně přesvědčit se osobně na místě." A dá to do složky "plány (nerealizovatelné)".

   Vypůjčíme si příběh z knihy P. Velly "Rekolekce", kde popisuje skupinu lidí z Irska, kteří se o delší pracovní přestávce nudili, a tak se rozhodli soutěžit v recitaci. Ale "neznali nic společného, tak nakonec otevřeli Bibli a našli si žalm 23, a prostě ho začali jeden po druhém recitovat, aby zjistili, kdo je mezi nimi nejlepší herec. A opravdu, jeden z nich byl dříve profesionálním hercem, a tak si umíte představit ten způsob, jakým žalm recitoval. Po jeho projevu všichni tleskali a byli si jisti, že toto je nejlepší herec mezi nimi. Ale po něm začal recitovat jeden starý muž. A po recitaci žalmu nikdo netleskal, ale po tvářích přítomných kanuly slzy. Pak se ten herec zvedl a šel k tomu starému muži a řekl mu: "Já jsem ten žalm recitoval profesionálním způsobem. Zdá se ale, že vy jste se s Pastýřem osobně setkal.""

   Nám šlo o toto osobní setkání se a ponecháváme Bohu, jak se to zdařilo. Možná sami říkáme: "Jasně, vždyť my jsme se v knížce s Bohem taky setkali! Ty jeho stopy jsou pro nás, věřící, úžasné, velikou posilou ve víře, nepopiratelným faktem! A leccos nového jsme se také dozvěděli. Jak je k nám Bůh laskavý, že nám dává o sobě jistotu!" Ale ani toto prohlášení nesplňuje cíl, který jsme si vytkli hned na první stránce.
   Tam se díváme na nevěřícího Tomáše, ze kterého se po setkání s oslaveným Ježíšem stává věřící. Znovu však pohlédněme do Vellovy knihy, kde komentuje příběh o recitaci: "Jak vidíte, jedna věc je mluvit o Pastýři, druhá věc je setkat se s Pastýřem. Během našeho života s Ježíšem jsme o Něm slyšeli mnoho věcí. Ale nyní chci položit jednu velmi vyzývavou otázku: Setkali jste se opravdu s Pastýřem? Setkali jste se opravdu s Ježíšem ve svém životě? - Když otevřete evangelium, můžete zjistit, že všichni, kteří se opravdu setkali s Ježíšem, byli radikálně změněni. Marie Magdaléna - prostitutka - byla radikálně změněna, když se setkala s Ježíšem. Samařská žena, která byla nevěrná a žila s mužem, který nebyl jejím mužem, se radikálně změnila. Zacheus, ten muž na stromě, který byl byznysmen, který okrádal chudé, se při setkání s Ježíšem radikálně změnil. A tak můžeme pokračovat, abychom se setkali s lidmi radikálně změněnými, protože se setkali s Ježíšem.
   Co se děje, když se s Ním opravdu setkáme? Vzpomínáte si na ten příklad, kdy Ježíš uzdravil onu ženu, která šla za Ním a chtěla se dotknout lemu Jeho pláště? Poté, co se Ho dotkla, Ježíš řekl: "Kdo se mě dotkl?" Apoštolové odpověděli: "Všichni se na Tebe tlačí, mačkají, jak se můžeš ptát: Kdo se mě dotýká?" Ale Ježíš odpověděl: "Já cítím, že ze Mne vychází na někoho moc." A je to ona moc, která stále ještě vyzařuje z Ježíše, vychází z Ježíše, aby se dotkla nějakého člověka. Je to moc, která se vás s největší pravděpodobností dotýká nebo se vás dotýká právě teď. A když se vás ona moc dotýká, pak můžete říci: "Já jsem se setkal s Ježíšem. Já jsem se nesetkal s Ježíšem jen skrze nějaké kázání nebo skrze nějakou knihu nebo skrze nějakou meditaci, já jsem se s Ním setkal osobně. - V tom případě můžeme říci, že se Ježíš pro nás stává naším charismatem."

   "…je to ona moc, která stále ještě vyzařuje z Ježíše, vychází z Ježíše, aby se dotkla nějakého člověka." Všimli jste si také, jak ty stopy Boží září, jak jsou živé, jak tepou láskou Božího Srdce? Že ne? Potom jste četli špatně a dívali se na senzace. Zkuste to ještě jednou, protože ony skutečně září, září velmi intenzivně, září a sálají na celý svět, na každý národ a na každého jednotlivého člověka, vyzařují sebeobětující se Boží lásku a očekávají ozvěnu našeho srdce. Obrázek z kancionálu ukazuje lidské srdce, na jehož dveře klepe Ježíš. Ty dveře však mají jednu vadu - mají kliku pouze zevnitř. Nejde vstoupit, jestliže zevnitř není otevřeno. A o tom to je. Že musíme my sami chtít. - Jestli se vaše srdce aspoň ohřálo, byl úkol naší knihy splněn. Bůh nás chce totiž stále obejmout, ale my se odtahujeme; Boží pravice je k nám stále vztažena, ale naše ruka váhá a odtahuje se.


    "Protože jsi Mě viděl, uvěřil jsi." Pane, je to Tvá milost, když smíme vidět: dej tedy, prosíme, ať skutečně prohlédneme a konečně vidíme, abychom mohli opravdově uvěřit - ne pouze intelektuálně anebo filozoficky. Pane, dotkni se našeho srdce a dovol, aby nás naše nevěřící smysly přivedly k poznání Tebe, jenž jediný skutečně Jsi, Žiješ a Kraluješ po všechny věky. Amen.                   
obsah | předchozí | end

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/