P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
index _____________________________________________________________ obsah stránek _______
                                                                         
   
  

 
                       Úvod ..
                       Jan Pavel II. - propagátor zázraků
     
Část 1                 Svědectví zjevné /obsah 1. části/  
   
                           Kdyby mu narostla noha…  
     
Sekce 1                              Zázrak trvalý  
     stopa 1- 1                                  Existence Církve  
     stopa 1- 2                                  Eucharistický zázrak v Lancianu  
     stopa 1- 3                                  Turínské plátno  
     stopa 1- 4                                  Rouška z Ovieda  
     stopa 1- 5                                  Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského  
     stopa 1- 6                                  Guadalupe  
     stopa 1- 7                                  Mrtví bez porušení rozkladem  
     stopa 1- 8                                  Sochy a obrazy Madony a svatých, plačící slzy krve ..  
     stopa 1- 9                                  Međugorje - kovový Korpus  
     stopa 1-10                                  Stigmatizovaní lidé  
                
Sekce 2                              Zázraky na místech, kde se stávají často  
     stopa 2- 1                                  Lourdes - místo zázraků  
     stopa 2- 2                                  Međugorje - místo milosti  
     stopa 2- 3                                  Fatima - místo zázraků  
     stopa 2- 4                                  Naju - místo milosti  
     stopa 2- 5                                  Montichiari-Fontanelle  
          
Sekce 3                              Zázraky na místech, kde se stávají zřídka  
     stopa 3- 1                                  Hroby světců  
     stopa 3- 2                                  Poutní místa  
          
Sekce 4                              Zázraky v určitý den  
     stopa 4- 1                                  Krev sv. Januária (Genarra)  
     stopa 4- 2                                  Květy z Bra  
     stopa 4- 3                                  Damašek  
                
Sekce 5                               Zázrak určený na daný den  
      stopa 5- 1                                  Znamení v Garabandalu  
      stopa 5- 2                                  Znamení v Međugorje  
              
Sekce 6                              Svědectví prostředníka  
     stopa 6- 1                                  Prostřednictví jako účast na prorockém poslání  
     stopa 6- 2                                  Poselství z Fatimy  
     stopa 6- 3                                  Poselství z Garabandalu  
     stopa 6- 4                                  Poselství z Međugorje  
     stopa 6- 5                                  Poselství Božího Milosrdenství a Boží Spravedlnosti  
     stopa 6- 6                                  Poselství Opravdového Života v Bohu  
     stopa 6- 7                                  Poselství Mariánskému kněžskému hnutí  
     stopa 6- 8                                  Poselství z Kibeho  
     stopa 6- 9                                  Poselství z Amsterdamu  
     stopa 6- 10                                  Poselství z Turzovky  
     stopa 6- 11                                  Poselství z Litmanové  
          
                                           O duchovních darech (1 Kor 13-14)  

    


  Část 2                 Svědectví skryté /obsah 2. části/
     
Sekce 7                              Přítomnost trvalá aktivní  
     stopa 7- 1                                  Eucharistie - Svaté přijímání  
     stopa 7- 2                                  Eucharistie - Proměňování  
     stopa 7- 3                                  Eucharistie - Svatostánek  
     stopa 7- 4                                  Eucharistie - Výstav Eucharistie, adorace a slavnosti  
     stopa 7- 5                                  Svátost smíření  
     stopa 7- 6                                  Svátosti Církve  
     stopa 7- 7                                  Kristova církev s papežem v čele  
     stopa 7- 8                                  Církev jako mystické Tělo  
     stopa 7- 9                                  Společenství věřících na modlitbách  
     stopa 7-10                                  Křesťanská rodina  
     stopa 7-11                                  Maria, Dvě Srdce a Plán spásy  
     stopa 7-12                                  Charitní služba pomoci  
     stopa 7-13                                  Misie a azyl  
     stopa 7-14                                  Písmo svaté - Bible  
     stopa 7-15                                  Duch rozlišování  
     stopa 7-16                                  Lidé žijící zasvěcený život  
     stopa 7-17                                  Sžíravá touha po Bohu - konverze  
                
Sekce 8                              Svědectví trvalé  
     stopa 8- 1                                  Stvořený svět  
     stopa 8- 2                                  Kristovy stopy ve Svaté zemi  
                
Sekce 9                              Svědectví odvozené  
     stopa 9- 1                                  Katedrála, bazilika, kostel  
     stopa 9- 2                                  Poutní kostel, kaple  
     stopa 9- 3                                  Boží muka, obrazy a obrázky  
     stopa 9- 4                                  Kopie staveb - Kříž, Křížová cesta, Kalvárie, ...  
     stopa 9- 5                                  Hřbitov  
     stopa 9- 6                                  Zvony a varhany  
     stopa 9- 7                                  Posvěcené předměty - růžence, medailky, škapulíře  
                                            Svátostiny - svěcená voda, křída, svíce, sůl, sv. oleje  
     stopa 9- 8                                  Neděle, svátek, letopočet  
                
                           Epilog - rozloučení se čtenářem  
                           O stránkách  


POZNÁMKY:______________________________________________________________________________________________________________/