11. V těchto třech jsou zahrnuta všechna dobra

Jestliže to chce někdo plně a pozorně prozkoumat, pak zjistí, že na tomto tkalcovském stavu visí Bohem utkaný královský plášť všeho dobra. Vždyť život podle Boha je drahocenným zlatým řetězem, na němž se jedno dobro těsně spojuje s druhým a všechna jsou zharmonizována v jedno. Vždyť jsou všechna uspořádána v jednom těle, zvláště pak zbožšťují člověka, který v nich horlivě žije, obohacují ho, jako by ho obklopovaly spasitelným vzýváním našeho Pána Ježíše Krista, vírou, a jestliže chceš, i nadějí a pokorou. Též ho obohacují pokojem a láskou, které jsou Bohem vysazeným trojkmenným stromem, který dává život. Kdo se jej s důvěrou dotýká a jak se patří z něj přijímá, získává z něj ne smrt, jako Adam, ale neustálý a věčný život.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola