12. Dar a navštívení svatého Ducha dostávají věřící od Boha Otce v Kristu Ježíši a jeho svatém jménu

O tom, že dar a navštívení svatého Ducha dostávají věřící od Boha Otce v Kristu Ježíši a jeho svatém jménu, svědčí sám božský a milující Pán Ježíš Kristus apoštolům: „Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám.“[1] A „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce“ atd.[2] a opět: „Ale Přímluvce Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém.“[3]

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Jan 16.7

[2] Jan 15.26

[3] Jan 14.26