index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Čtvrtý stav

Nechci ti nyní zamlčet potěšení, s nímž Mě Moji služebníci zakoušejí ještě ve svém smrtelném těle. Už jsem ti říkal, jak ve třetím stavu dosahují i čtvrtého. Ze třetího stavu přitom nevystupují, ale dosahují jednoty se čtvrtým stavem, takže jeden bez druhého nemůže existovat, stejně jako je láska ke Mně spjata s láskou k bližnímu, jak jsem ti vysvětlil.

předchozí | obsah | další