index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Slzách
Pět druhů slz

Tehdy jí první sladká Boží Pravda řekla:

Nejmilejší a nejdražší dceruško, žádáš Mě, abych ti vysvětlil důvody slz a jejich plody, a Já jsem tvou touhou nepohrdl. Otevři dobře zrak svého intelektu, a ukážu ti, podle stavů duše, které jsem ti vyjmenoval, nedokonalé slzy pramenící ze strachu.

Za prvé jsou to slzy nečistých lidí světa. To jsou slzy odsouzení.

Za druhé jsou to slzy strachu - u těch, kdo se z hříchu pozvedají kvůli strachu z bolesti a strachem pláčou.

Za třetí jsou to slzy těch, kdo se pozvedli z hříchu a začínají Mě okoušet. Ti pláčou radostí a začínají Mi sloužit, ale protože jejich láska je nedokonalá, je nedokonalý i jejich pláč, jak ti povím později.

Čtvrtý stav slz se nachází u těch, kdo dosáhli dokonalosti v lásce k bližnímu a milují Mě bez jakýchkoli ohledů na sebe. Ti pláčou a jejich pláč je dokonalý.

Pátý stav je spjat se čtvrtým a představuje slzy radosti prolévané s velkou něhou, jak ti podrobně vysvětlím později.

Povím ti také o ohnivých slzách, při nichž oko neslzí a které utěšují ty, kdo často touží plakat, a nemohou. A chci, abys věděla, že všechny tyto stavy se mohou vyskytovat u téže duše, když se pozvedá ze strachu a nedokonalé lásky, aby dosáhla stavu sjednocení.

Teď ti jednotlivé stavy slz postupně vysvětlím.

Chci, abys věděla, že každá slza vychází ze srdce, protože žádný tělesný úd netouží tolik vyhovět srdci jako oko. Jestliže má srdce bolest, oko ji zjevuje, a jestliže je tato bolest smyslná, oko vylévá ze srdce slzy působící smrt. To proto, že pramenily z neuspořádané lásky srdce, která Mě nebere v úvahu. Z toho důvodu je neuspořádaná, uráží Mě a odměnou jí je smrtelná bolest a slzy. Je pravda, že vina a pláč mohou být různě závažné, podle míry neuspořádanosti lásky. To jsou tedy první lidé, ronící slzy smrti, o nichž jsem mluvil a ještě budu mluvit.1

předchozí | obsah | další
1 Slzy smrti jsou ty, které vyjadřují utrpení srdce porušujícího svou láskou řád daný Bohem, tudíž srdce obtěžkaného větší či menší vinou. Bude o nich řeč znovu až po dalších čtyřech druzích slz, takže ty, co byly druhé, budou první atd. a až na pátém místě budou uvedeny ty, které jsou zde uvedeny jako první.