index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Slzách
Slzy dávající život a slzy smyslnosti

Podívej se na slzy, které dávají život, to je na slzy těch, kdo poznali své viny a ze strachu před bolestí se dávají do pláče.

To jsou slzy srdce a jsou smyslné: to znamená, že člověk dosud nepociťuje dokonalou nenávist ke své vině, jíž se vůči Mně dopustil urážkou, nýbrž pociťuje upřímnou bolest nad trestem, který následoval jeho hřích. A jeho oči pláčou proto, že chtějí vyhovět bolesti srdce.

předchozí | obsah | další