index

Svatá Terezie od Ježíše:
Hrad v nitru


Závěr

I.H.S.

1. Jak jsem se zmínila na počátku, když jsem začínala psát tyto stránky, dělala jsem to s velkým odporem; avšak nyní, když jsem skončila, cítím velké uspokojení a myslím si, že to stálo za tu námahu, ostatně ne nějak příliš velikou. Myslím-li na vaši přísnou klausuru, jak máte málo věcí, jež by vás pobavily, a jak máte v některých klášterech i málo vhodného prostoru, zdá se mi, mé sestry, že vám musí být posilou, můžete-li se rekreovat v tomto "Hradu v nitru", do něhož můžete vstoupit a kdykoli se tam procházet bez dovolení představené.

2. Svými silami ovšem nemůžete vstoupit do všech jeho komnat, i když se vám zdá, že jich máte mnoho, leč že vás tam uvede sám Pán Hradu. A proto vám radím, abyste nenapínaly svou sílu, narazíte-li na odpor, abyste se Ho tak rušivě nedotkly, že byste si navždy uzavřely vstup. On je velkým přítelem pokory. Budete-li se považovat za nehodné vstoupit byť i jen do třetích komnat, získáte si Jeho přízeň, takže vám dá vstoupit do pátých. Budete-li tam často chodit, budete Mu moci tak dobře sloužit, že vás uvede i do své komnaty, z níž už nikdy neodejdete, leč že by vás zavolala představená, neboť tento velký Pán chce, abyste plnily její vůli jako Jeho. Kdybyste z poslušnosti musely zůstat dlouhou dobu venku, pak by vždy při vašem návratu nechal otevřené dveře. A zakusíte-li jednou slasti toho Hradu, pak se vám všechno stane snadné, i ty nejtvrdší práce, a to kvůli naději, že se tam vrátíte; tu vám nemůže nikdo vzít.

3. I když zde pojednáváme jen o sedmi komnatách, každá z nich má mnoho dalších, pod ní, nad ní a po stranách, s pěknými zahradami a fontánami a jinými tak rozkošnými věcmi, že se budete rozplývat touhou po nich a chválit velkého Boha, který je stvořil ke svému obrazu a podobě.
  Najdete-li v tomto spisu něco dobrého, věřte mi, že to diktoval Pán k vaší útěše. A co je špatné, to pochází ode mne.

4. Pro velkou touhu, s jakou vám chci pomáhat sloužit tomuto mému Bohu a Pánu, vás prosím, abyste při každém čtení tohoto spisu mým jménem velice chválily Jeho Velebnost, abyste se modlily za vyvýšení Církve a za obrácení luteránů. A také snažně proste Pána, aby mi odpustil mé hříchy a vysvobodil mě z očistce, kde mě snad pro své milosrdenství bude držet, až vám tato kniha bude dána ke čtení. Je-li v ní nějaký omyl, pak je to proto, že se v tom nevyznám. Podřizuji se ve všem tomu, čemu učí svatá, římská, katolická Církev; tak žiji a vyznávám a slibuji, že chci žít a umřít. - Buď vždycky chválen Bůh, náš Pán. Amen. Amen.

5. Tento spis jsem dokončila v klášteře sv. Josefa v Avile roku 1577, v předvečer svátku sv. Ondřeje, k slávě Boha, který žije a kraluje na věky věkův. Amen.

předchozí | obsah | další