index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Dialog
Kristus, který se stal Mostem, spravuje cestu přerušenou hříchem

Otevři duchovní oči, a uvidíš ty, kdo setrvávají v zaslepenosti a lhostejnosti; uvidíš nedokonalé i ty, kdo jsou dokonalí a následují Mě v pravdě. Tak se budeš moci rmoutit nad zatracením postihujícím ty, jimž jsem lhostejný, a radovat se z dokonalosti Mých milovaných dětí. Hleď, jak se chovají ti, kdo následují Světlo, a ti, kdo chodí v temnotách.

Ale předtím si přeji, abys uvažovala o Mostu Mého Jednorozeného Syna, abys pochopila jeho nesmírnost sahající od nebe k zemi. Pohleď, jak se velikost božství spojuje s vaší pozemskou lidskostí. Proto říkám, že se Most rozpíná od nebe k zemi: díky spojení obou přirozeností, které jsem uskutečnil v Kristově lidství.

Bylo nutné opravit přerušenou cestu, abyste vší hořkostí světa mohli projít a dosáhnout pravého života. Jenom ze země nebylo možné postavit tak ohromný Most, abyste po něm mohli přejít řeku dělící vás od věčného života. Lidská přirozenost totiž nestačila k odčinění viny a k očištění hniloby Adamova hříchu, která nakazila celý lidský rod a byla mu zapáchajícím dědictvím, jak jsem ti řekl. Proto bylo vhodné spojit lidskou přirozenost se Vznešeností Mé božské a věčné přirozenosti, aby tak byly dostatečně splněny podmínky k vykoupení celého lidského rodu: lidská přirozenost musela odpykávat trest a božská přirozenost, spojená s lidskou, musela přijmout Oběť Mého Syna, Mně obětovaného pro vás, aby vás vytrhl ze spárů smrti a vrátil vám pravý život.

Tak se stalo, že se Boží Vznešenost pokořila a snížila na úroveň vašeho pozemského lidství a spolu vytvořily Most a obnovily přerušenou cestu. Proč se Syn stal Cestou? Vpravdě proto, abyste se mohli radovat spolu s anděly. Ale k získání pravého života nestačí, že se Můj Syn stal Mostem: je ještě třeba, abyste po Jeho Cestě prošli.

předchozí | obsah | další