index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Kameny

Tento Most je postaven z tak pevně držících kamenů, že déšť nemůže zabránit poutníkovi v jeho cestě. Víš, z jakých kamenů je postaven? Z kamenů pravých a skutečných ctností. Před umučením Mého Syna ctnosti nedržely pevně pohromadě, a to lidem nedovolilo přejít až na druhý konec Mostu. Nedokázali to ani ti, kdo šli cestou ctnosti: nebeská brána ještě nebyla otevřena klíčem Krve a déšť Boží Spravedlnosti bránil v cestě po Mostu.

Ale když byly kameny opracovány a slícovány na Těle Slova, Mého Sladkého Syna, který je Mostem spojujícím zemi s nebesy, Můj Syn spojil kameny k sobě navzájem tím, že vápno prosytil Svou Krví, a vytvořil tak kamennou zeď. To znamená, že Jeho Krev pevně drží kameny vápnem Božské přirozenosti a silou ohně Lásky.

Kameny ctností byly upevněny prostřednictvím Mé Božské Moci nad samotným Kristem, protože není žádná ctnost, která by v Něm nebyla podrobena zkouškám. Naopak všechny ctnosti získávají pravý život teprve od Něj. Nikdo tedy nemůže mít ctnost rodící život v milosti, jestliže ji nezíská od Něj a jestliže nenásleduje Krista a Jeho Učení. Kristus dovedl ctnosti k dokonalosti a spojil je jako živé kameny Svou Krví, aby každý věřící mohl rychle postupovat vpřed a neobávat se poníženě deště Boží Spravedlnosti, který by mu mohl zatarasit cestu: je totiž chráněn Božím Milosrdenstvím, které sestoupilo z nebe mezi lidi vtělením Mého Syna.

předchozí | obsah | další