index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Klíč

Čím však byla otevřena nebeská brána? Klíčem Kristovy Krve. Vidíš, že Most je zpevněn a chráněn Milosrdenstvím a že se u něj rozprostírá občerstvující zahrada Svaté Církve - která uchovává a rozděluje Chléb Života a daruje Krev žíznícím, aby poutníci nezemřeli na cestě únavou. Právě proto Moje Láska přikázala, aby tam byla rozdělována Krev a Tělo Mého Jednorozeného Syna, celého Boha a celého člověka.

předchozí | obsah | další