index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Tři stupně jako síly duše

Co obecně znamená symbol tří stupňů, jsem ti vysvětlil, když jsem mluvil o silách duše: ty jsou jako tři stupně, z nichž žádný nelze vynechat, pokud chce někdo jít v Mém Učení a po Mostě Mé Pravdy. Ani duše nemůže dosáhnout vytrvalosti, jestliže v sobě tyto tři síly nespojí.

O vytrvalosti jsem mluvil proto, že sis přála vysvětlit, jak se mají chovat ti, kdo chtějí opustit řeku, a co znamená symbol tří stupňů. Řekl jsem ti tedy, že bez vytrvalosti se k cíli nikdo nedostane.

Pro člověka jsou možné dva cíle a k dosažení každého z nich potřebuje vytrvalost: jsou to ctnost a neřest. Jestli chceš opravdu dosáhnout věčného života, musíš vytrvat ve ctnosti, a kdo chce dojít do věčné smrti, stačí, když vytrvá v neřesti. Tak člověk vytrvalostí přijde buď ke Mně, a Já jsem Život, nebo k zlému duchu, a tam okouší vodu smrti.

předchozí | obsah | další