index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Tři stupně jako stavy duše. Výstup k dokonalé lásce

Řekl jsem ti, jak se mají lidé chovat a jak se ve skutečnosti chovají ti, kdo žijí v běžné lásce - ti, kdo dodržují přikázání a rady ve své duši -, a teď chci mluvit o těch, kdo se vydali po stupních a chtějí jít dokonalou cestou, na které je třeba dodržovat jak přikázání, tak rady i ve skutcích, a to ve třech stavech, které ti zjevím. Vysvětlím ti zejména, co představují ony tři stupně a stavy duše a tři stupně schodiště, které jsem popsal ve vztahu k běžné lásce. Jeden z těchto tří stavů je nedokonalý, druhý je dokonalejší a třetí je nejdokonalejší. První je Mým placeným služebníkem, druhý je věrným služebníkem a třetí je Mým dítětem, to znamená miluje Mě jen kvůli Mně Samému a nemá jiný cíl.

Tyto tři stavy lze najít u mnoha tvorů, dokonce i v témž tvoru najednou. Všechny se společně vyskytují tehdy, když tvor s dokonalou horlivostí kráčí po dobré cestě a věnuje svůj čas tomu, aby přešel ze služebného stavu do stavu svobodného a věrného a z něj do stavu synovského.

Pozvedni se nad sebe samu, otevři zrak svého intelektu a pohleď, jak tito poutníci kráčejí: někteří nedokonale, jiní jdou dokonale cestou přikázání a další naprosto dokonale, protože se drží cesty rad a uvádějí ji v praxi. Uvidíš, odkud se bere nedokonalost a odkud dokonalost a k jak velkému klamu přilne duše, když kořen její sebelásky není zcela vytržen. Ať člověk žije v jakémkoli stavu, je nutné, aby tuto sebelásku zabil.

Tehdy se ona duše, hořící palčivou touhou, podivala do sladkého Božího zrcadla, a uviděla v něm, jak rozličnými způsoby se tvorové chovají a s jak rozdílnými úmysly chtějí dosáhnout svého cíle. Viděla, jak se mnozí vydávají na cestu vzhůru hnáni otrockou bázní, to znamená pro svůj strach z bolesti. Viděla, že mnozí z těch, kdo se cvičí v prvním stavu, dokážou vystoupit i do druhého, ale jen málokdo dosáhne velké dokonalosti.

předchozí | obsah | další