Adoramus Te,
Domine, Jesu Christe
et benedicimus Tibi,
quiam per Sanctam Crucem Tuam
redemisti mundum.
Amen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tlig.cz l tlig.sk l tlig_priv l otec Pio l Pojď si sáhnout na Boha l Vznešenosti Panny Marie l Schiigumen Herman: O modlitbě


Růženec za svět
Modlitba Růžence
Litanie k Duchu Svatému
Modlitba Dvou Srdcí Lásky
Modlitba za naše kněze
Breviář
BibleServer
Bible-cs
Bible-sk
Bible-'my'
Apofthegmata


Marcel Lefebvre: Otevřený dopis bezradným katolíkům
Svatá Kateřina Sienská: Dialog s Boží Prozřetelností
Svatá Terezie od Ježíše: Hrad v nitru
Svatý Jan od Kříže: Temná noc


Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Opatství Nový Dvůr
Karmelitáni
Jezuité


Rady a výroky svatých Otců
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye
Sloužit především Bohu
Poučení pro mlčící ve sto kapitolách
Wilfrid Stinissen: Cesta vnitřní modlitby
Wilfrid Stinissen: Modlitba Ježíšova
Pravoslavný růženec "Modlitba Ježíšova" (TLIG)
Modlitba - Amen 10 (1998)
P. Milan Bubák: Modlitba a temperament, 1. časť
P. Milan Bubák: Modlitba a temperament, 2. časť
P. Milan Bubák: Modlitba a temperament, 3. časť
P. Milan Bubák: Modlitba a temperament, 4. časť
Liturgická modlitba v dominikánské spiritualitě
Teologie liturgie hodin
Kalendárium světců


Staré babky s ružencom. (Miroslav Čonka)
Čo by vám mohlo pomôcť MODLIŤ SA ruženec (a nie ho iba ODRIEKAŤ)
Don Gabriele Amorth o růženci
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota?
Růženec – zbraň pro naši dobu

Mária Simma: Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci
Pravidlá zbožného života (Optinský starec mních Nektarij)
O přátelství u Františka Saleského
Výroky a příběhy pouštních otců
Očekávání od mnišského života na začátku 21. století


Kronika novus ordo - Výjevy ze života pokoncilní církve
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků”
Chvála poustevnického života (Petr Damiani)
„LEKCE“ OTCE PIA (Otec Jean OFMCap)
O modlitbě - Jan Maria Vianney
Terezie z Avily - učitelka modlitby
GotQuestions.org!


Diskutníci - Omyly Svědků Jehovových
Areopag - Ruženec


Sarah: služme mši čelem k východu a přijímejme eucharistii vkleče
Napomenutí z onoho světa (Bonaventura Bayer)
Přijímání na ruku (Proč bychom tak neměli přijímat...)
Přijímání na ruku...PROČ?
Mešní liturgie v kontextu dne
Lvi přicházejí zevnitř (Institut svatého Josefa)
Fatima kulminuje (Lumen de Lumine)
Mary Hall: Proč jsem tradicionalistkou (REX!)
Osoby, fakta a vlivy na II. vatikánském koncilu (Lumen de Lumine)
Obšírný výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové
MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu
Proč ta hrůza z „tridentské mše“?
Trident míjí generaci kostelních babiček
Jak nenávidí kardinála Saraha a on jim odpovídá noblesním mlčením
Pět liturgických ran mystického těla Kristova
Podávání Nejsvětější svátosti na ruku a otázka poslušnostiTOPlist