Arcibiskup Marcel Lefebvre:
Otevřený dopis bezradným katolíkům


 1. Proč jsou katolíci bezradní?
 2. Mění se nám naše náboženství
 3. Mše nebo posvícení?
 4. Mše všech časů a mše podle chutě dneška
 5. Žijete stále v minulosti
 6. Nový křest, nový sňatek, nová zpověď, nové poslední pomazání
 7. Noví kněží
 8. Od holandského katechismu k „Piertes vivantes“
 9. Nová teologie
 10. Ekumenismus
 11. Náboženská svoboda
 12. Kamarádi a bratři
 13. Náboženská svoboda, kolegiální rovnost, ekumenické bratrství
 14. II. Vatikanum, to je rok 1789 v Církvi
 15. Sňatek Církve s revolucí
 16. Neomodernismus neboli Pietres Vivantes v útržcích
 17. Co je Tradice?
 18. Pravá poslušnost
 19. Římské sankce proti Ecône
 20. Tzv. mše sv. Pia V. - mše všech dob
 21. Ani heretičtí ani schizmatičtí
 22. Rodiny se musí bránit
 23. Budovat a ne bořit
.. originál textu ve formátu pdf je zde